Uy tín - Đảm bảo - Chất lượng công trình xây dựng

CARINA PLAZA

CARINA PLAZA
 Công trình                   : KHU CĂN HỘ CARINA PLAZA

Địa điểm                      : Phường 16, Quận 8

Quy mô                         : 99,000 m2

Hạng mục                    : Triển khai bản vẽ thi công, cung ứng và lắp đặt vật tư  dự ứng lực.

Chủ đầu tư                  : Công ty CP Đầu Tư NBB

Nhà thầu                      : Công ty cổ phần kỹ thuật xây dựng Phú Mỹ (PMEC)

Thời gian thực hiện    : 2009

Sản Phẩm Khác