Uy tín - Đảm bảo - Chất lượng công trình xây dựng

Nhà máy TBC-Ball Việt Nam

Nhà máy TBC-Ball Việt Nam
 

Địa chỉ

Đường số 18, KCN VSIP II - A Huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

Chủ đầu tư: 

Công ty TBC-Ball Việt Nam

Tư vấn:

Công ty tư vấn, thiết kế và quản lý dự án Atelier

Giá trị hợp đồng:

281,6 tỷ VNĐ

Hạng mục công việc:

Thầu chính

Thời gian thực hiện

Từ 01/06/2011 đến 15/01/2012

Sản Phẩm Khác