Uy tín - Đảm bảo - Chất lượng công trình xây dựng

Danh sách cán bộ quản lý

 
DANH SÁCH CÁN BỘ QUẢN LÝ
  HỌ VÀ TÊN Tuổi Năm công tác Trình độ chuyên môn Chức vụ Kinh nghiệm có liên quan
Quản lý chung
- Tại trụ sở Mrs Nguyễn Thị Nhan 41 15 Trung cấp Giám đốc QLTC 15 năm
  Mr. Phạm Văn Đạc 49 27 Trung cấp P.Giám đốc KD QLTC 20 năm
  Mr. Huỳnh Văn Đức 26 2 Kỹ sư KTXD Trợ lý GĐ  
- Tại hiện trường Mr. Cao Văn Nghĩa 32 12 Trung cấp P.Giám đốc KT QLTC 5 năm
  Mr. Trần Minh Hùng 45 19 Trung cấp Giám sát trưởng QLTC 5 năm
Quản lý hành chính
- Tại trụ sở Ms. Vũ Thị Có 27 9 Cử nhân KT Ban Tài chính  
  Ms. Phạm Thị An Giang 25 2 Cử nhân KT TP hành chính  
- Tại hiện trường Mr. Phạm Ngọc Tú 24 2 Kỹ sư Vật tư thiết bị  
Quản lý kỹ thuật
- Tại trụ sở Mr. Phan Quốc Sự 49 25 Kỹ sư CK TP Kỹ thuật  
  Mr. Nguyễn Tân Khanh 29 9 Trung cấp Giám sát trưởng QLTC 5 năm
- Tại hiện trường Mr. Nguyễn Khắc Đức 26 3 Kỹ sư Giám sát KT  
  Mr. Hoàng Đức Thịnh 25 2 Kỹ sư Giám sát KT  
  Mr. Dương Văn Sa 26 3 Kỹ sư Giám sát KT  
Các công việc khác
- Tại trụ sở Mr. Phạm Quý Đôn 43 15 Trung cấp Quản lý Tài chính  
- Tại hiện trường Mr. Trần Văn Lực 26 3 Kỹ sư Theo dõi tiến độ  
  Mr. Bạch Văn Mười 27 3 Trung cấp Điều phối nhân lực